Organizowane przez nas wykłady to okazja do spotkań ze światem filozofii, psychologii i szeroko rozumianego rozwoju osobistego.  Nasi prelegenci dzieląc się zarówno wiedzą jak i zawodowym doświadczeniem, tworzą przestrzeń, która umożliwia Słuchaczom poszukiwanie wewnętrznej prawdy i poszerzanie granic samoświadomości.

Wykłady odbywają się we wtorki, raz w miesiącu (dokładna data najbliższego wykładu- w Kalendarium).

Zapraszamy do wysłuchania wykładów: https://www.ustawieniarodzin.pl/nagrania-wykladow/

„Co in­ne­go słyszeć, a co in­ne­go słuchać…”
Orson Scott Card