Prowadzi:
dr Anna Winnicka

Zgodnie z teorią skryptów wg Erica Berne najmłodsi członkowie rodziny bywają uwikłani w rodzinny dramat, realizując nieświadomie, napisany i stworzony dla nich scenariusz . Jest w nim zawarta iluzja ,że można zmienić dynamikę życia rodziny, naprawić krzywdy, ciężkie losy i przywrócić równowagę. Skrypt, scenariusz kieruje osobę w stronę powtarzających się sytuacji, w których będzie ona realizować nakazy systemu rodziny nie bacząc na to jaki jest ich sens i jakich poświęceń wymaga ich wykonanie. Teoria skryptów opiera się na obserwacji, iż decyzje podjęte we wczesnym dzieciństwie w dużym stopniu wpływają na dorosłe plany. W okresie dojrzałości ujawnia się w pełni dramatyczna natura skryptu. W terapii zmierzamy do wyzwolenia wewnętrznego, które uwalnia osobę od jej skryptu, umożliwiając realizację autonomicznych zamierzeń.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!