Ustawienia rodzinne nie są formą psychoterapii. W typowej psychoterapii korzenie problemu mogą zostać znalezione w trudnych doświadczeniach z dzieciństwa lub innych traumatycznych wydarzeniach, a następnie uświadomione, zrozumiane i przewartościowane. Praca systemowa to działanie obejmujące historie całych rodzin i wydarzenia, które bywają ledwo dostrzegane przez jednostkę, zdarzenia – sekrety, które w jakiś sposób wciąż wpływają na jakość życia i dokonywane wybory.

Ustawienia wykonuje się w grupach pod kierunkiem. Po krótkiej rozmowie wstępnej z klientem terapeuta ustala, którzy członkowie rodziny będą potrzebni do ustawienia danej konstelacji. Dla wskazanych członków rodziny klient wybiera reprezentantów spośród pozostałych uczestników warsztatu. Zaprasza wybrane osoby by reprezentowały na przykład jego ojca, matkę, siostrę czy braci, wybiera także swojego reprezentanta. Następnie tworzy konstelację rodzinną – po kolei, bez słowa wybiera w sali miejsce dla każdego reprezentanta.

Gdy reprezentanci stają na swoim miejscu, zaczynają odczuwać wyraźne i konkretne wrażenia, uczucia. Podczas ustawienia terapeuta obserwuje język ciała i reakcje poszczególnych reprezentantów aby zrozumieć dynamikę działającą w rodzinie.

Kiedy struktura wydaje się już jasna, terapeuta szuka równoważących i uzdrawiających posunięć tak aby znaleźć alternatywę dla ujawnionych, destrukcyjnych uwikłań. Może przestawić niektórych reprezentantów w inne miejsce i przyglądać się ich reakcjom na taką interwencję. Proces szukania rozwiązania może zająć kilka minut lub ponad godzinę.

Pod koniec ustawienia klient może zostać poproszony by sam stanął na swoim miejscu i zmienił swojego reprezentanta. Przeważnie jednak wystarcza, że klient jest świadkiem ustawienia i obserwuje jak harmonia pojawia się w miejscu starych uwikłań i niejasności.

Praca z rodzinną konstelacją to zdarzenie jednorazowe, nie robi się jej co tydzień jak w przypadku sesji terapeutycznych. Efektów ustawienia można oczekiwać nawet rok. Wielu uczestników zajęć zauważa korzystne zmiany zachodzące nie tylko w odniesieniu do ich osoby, ale również innych członków rodziny.