„ Podczas superwizji grupowej powstaje minispołeczność osób uczących się, której członkowie mogą czerpać korzyść z nagromadzonej mądrości grupy. Każda grupa superwizyjna buduje własną kulturę i jej tylko właściwe sposoby organizowania procesu kształtowanego przez potrzeby uczestników i ich osobowości.”

M.C.Gilbert, K.Evans, Superwizja w psychoterapii. GWP. Gdańsk, 2004.

Superwizję grupową prowadzi:

Anna Winnicka