Polskie Towarzystwo Ustawień Systemowych

Polskie Towarzystwo Ustawień Systemowych

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie metody „Ustawień systemowych” w psychoterapii i doradztwie psychologicznym, dalsze rozwijanie tej metody i nadanie jej odpowiedniego statusu (ze statutu PTUS).

Jesteśmy grupą psychoterapeutów, którzy w swojej pracy wykorzystują metodę ustawień rodzinnych (ustawień systemowych) opracowaną przez Berta Hellingera.

Uważamy, że przy zachowaniu odpowiednich standardów, ustawienia powinny być jednym z powszechnie uznanych narzędzi w psychoterapii i doradztwie psychologicznym.

Dorobek Hellingera jest ogromny, wykorzystuje się go obecnie w różnych obszarach: psychoterapia, doradztwo psychologiczne, praca socjalna, ustawienia w biznesie, sztuka, polityka i wiele innych. Nasz obszar działań jest więc zaledwie pewnym wycinkiem w całej palecie zastosowań tej metody. Jednak naszą rolę postrzegamy tu jako szczególną. Wszyscy, będąc już wcześniej psychoterapeutami, ukończyliśmy długofalowe szkolenie w zakresie ustawień (co w naszym gronie uznawane jest za warunek podstawowy). Dzięki naszym wysokim standardom dotyczącym wyszkolenia, etyki wykonywania zawodu, wieloletnim doświadczeniom z różnych obszarów pomagania chcemy reprezentować w ustawieniach nurt psychoterapeutyczny w rozumieniu profesjonalnego podejścia do pracy psychoterapeutycznej.

Wykorzystujemy to, co w nauczaniu Berta Hellingera jest możliwe do zastosowania w naszych realiach zawodowych. Bert Hellinger jest i pozostanie naszym mistrzem i źródłem inspiracji. W ostatnim czasie jego praca zmierza w kierunku duchowości i wykracza (co sam Hellinger podkreśla) poza granicę psychoterapii i doradztwa psychologicznego. Dlatego we wrześniu 2006 r. postanowiliśmy zmienić nazwę naszego Towarzystwa (wcześniejsza nazwa: Polskie Towarzystwo Psychoterapii Hellingerowskiej).

Naszym pacjentom zapewniamy profesjonalną pomoc, a dzięki upowszechnianiu standardów, mamy nadzieję chronić ich przed działaniami osób niekompetentnych, czasem wręcz szkodliwych.

STATUT