Śląskie Centrum Psychosomatyki oferuje psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Organizujemy także weekendowe, grupowe spotkania terapeutyczne prowadzone metodą ustawień rodzinnych wg podejścia Berta Hellingera. Ustawienia rodzinne są krótkoterminową terapią zorientowaną na rozwiązanie. Szybko i precyzyjnie prowadzą do dynamiki, która wiąże osobę z systemem rodzinnym w dysfunkcjonalny sposób, ograniczając jej osobisty rozwój.

Ponadto organizujemy warsztaty i szkolenia, których program koncentruje się wokół zagadnień związanych z tzw. zależnością psychosomatyczną począwszy od psychologicznych czynników ryzyka zachorowania przez symboliczną wymowę objawu somatycznego, po twórcze spożytkowanie choroby w kreowaniu dojrzałości i harmonii. W trakcie szkoleń prezentujemy warsztat psychoterapeutyczny najbardziej przydatny w pracy z problemami psychosomatycznymi dorosłych i dzieci.

Ideą Śląskiego Centrum Psychosomatyki jest pomoc osobom chorym somatycznie w uzyskaniu zdrowia przez zmianę w przestrzeni życia emocjonalnego i uczuciowego. Celem jest przekazanie wiedzy na temat psychologicznych uwarunkowań choroby, będącej często komunikatem z obszaru nieświadomości, syreną alarmową, zgłaszającą stan nierównowagi. Choroba jest przez nas traktowana jako wynik subtelnych zależności wewnątrzpsychicznych i wewnątrzrodzinnych, spełniający rolę katalizatora napięć. Wyleczenie ciała wydaje się skutkiem wewnętrznego uzdrowienia.

Od 2011 r. Śląskie Centrum Psychosomatyki wspiera działania polsko-niemieckiej fundacji Willigisa Jagera „Mądrość Wschodu i Zachodu” poprzez organizowanie cotygodniowych medytacji, cykliczne organizowanie warsztatów i wykładów prowadzonych przez Alexandra Poraj-Żakieja, których tematyka skupia się wokół zagadnień rozwoju duchowego, związków między psychoterapią i duchowością oraz szeroko pojętym sposobem doświadczania rzeczywistości. Z perspektywy profilu działalności Śląskiego Centrum Psychosomatyki, praktyka duchowa ma znaczenie jako droga do harmonii, stabilności i integracji psychosomatycznej.

 

W Śląskim Centrum Psychosomatyki prowadzona jest:

Psychoterapia indywidualna
Psychoterapia grupowa
Superwizja indywidualna
Superwizja grupowa

 

Co miesiąc odbywają się:

Medytacja
Ustawienia rodzinne
Wykłady

 

Cyklicznie organizowane są także:

Warsztaty