„Celem psychoterapii indywidualnej jest pomoc w  rozwinięciu dojrzałości emocjonalnej klienta, tak aby potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi osobami. Ideą leżącą u podstaw wielu terapii jest przekonanie, ze emocje z natury służą lepszej adaptacji, ale mogą także stać się źródłem problemów na skutek traum przeżytych w przeszłości i tendencji do ich ignorowania lub umniejszania ich znaczenia. Reakcje emocjonalne sygnalizują, które aspekty sytuacji są ważne i tym samym stają się przewodnikiem w zakresie naszych potrzeb. Wskazują nam czego chcemy i pomagają określić jakiego typu zachowania są adekwatne w danej sytuacji. Z czasem świadomość własnych emocji oraz uczenie się jak nimi zarządzać i z nich korzystać, daje poczucie stałości i pełni. Klient musi doświadczyć owych emocji w momencie ich powstawania, w bezpiecznym środowisku sesji terapeutycznej. W takiej sytuacji klient może samodzielnie odkryć wartość większej samoświadomości i bardziej elastycznego zarządzania emocjami.”

R.Elliot, J.C.Watson, R.N.Goldman, L.S.Greenberg, Psychoterapia skoncentrowana na emocjach. IPZPTP. Warszawa, 2009.

 

Psychoterapię indywidualną prowadzą:

Anna Winnicka
Natalia Pastucha