24-25.11 odbył się drugi warsztat w ramach kursu „Ciało jako scena (nie)świadomości” prowadzony przez
Annę Winnicką