01-02 lutego odbył się trzeci warsztat w ramach kursu Ciało jako scena (nie)świadomości, zatytułowany Relacja między chorobą a świadomością, prowadzony  przez Aleksandra Poraja-Żakieja. W warsztacie uczestniczyło
15 osób.