06-07 października w ŚCP  odbył się  warsztat „Choroba jako  skutek wykluczenia w systemie rodziny.” prowadzony przez Annę Winnicką w ramach rocznego szkolenia
„Ciało jako scena (nie)świadomości.”