Prowadzi:  dr Anna Winnicka

W strukturze naszej osobowości możemy wyróżnić wiele wzorców energii, czyli aspektów
„ja”. W procesie rozwojowym doświadczamy ich mnogości i różnorodności. Niektóre są nam
bliskie i bezpieczne, inne dziwne lub trudne do zaakceptowania. Ważne jest, żeby dowiedzieć
się, z którymi z nich się identyfikujemy, a które zostały wykluczone lub są po prostu
nieuświadomione, ponieważ to co wykluczamy staje się naszym losem i czasem zwraca się
przeciwko nam. Kiedy nauczymy się obejmować wszystkie nasze „ja” i będziemy je
szanować, zrobimy krok w rozwoju świadomości, uzyskując wewnętrzny balans.

Obowiązują wcześniejsze zapisy. Link do zapisów: https://goo.gl/forms/OyfCIjBNlrqTrts53