PROWADZĄCY WYKŁAD:
dr hab. Mirosław Piróg

TEMATYKA WYKŁADU:
Freud twierdził, że nasze sny mają swoją treść ukrytą i jawną. Ta ukryta to według niego odnosiła się do kwestii seksualnych, a jawna, produkująca zastępcze symbole, była efektem pracy cenzury psychicznej. Dlaczego zatem mamy sny o jawnie seksualnym charakterze, w których  kochamy się z kimś znanym albo nieznanym? Tu więcej odpowiedzi niż  Freud dostarcza Jung i współcześni analitycy jungowscy. Jeśli chcesz  poznać te odpowiedzi i dowiedzieć się jaką funkcje mają sny seksualne w naszej psychice, zapraszam na wykład.

DATA:
14.05.2019r. godz. 18.00

WSTĘP: 20zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy- https://forms.gle/CHXFUzchhXQiKcDZ8

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!