PROWADZĄCY WYKŁAD:
dr hab. Mirosław Piróg

TEMATYKA WYKŁADU:
Nasz umysł kształtuje się pod wpływem rodziców, dziadków, całej
rodziny, jak również dalszych przodków. Według  Junga i innych badaczy
nosimy w sobie ślady przeszłości, kształtujące nasze emocje, wybory i
myślenie. Jak mawiał Jung, dopóki tego, co nieświadome nie uczynimy
świadomym, wpływa na nas jako nasze przeznaczenie. Tym, co nieświadome
są dusze naszych przodków, stanowiące części składowej naszej psychiki
i wpływającej na jej funkcjonowanie. W czasie wykładu zaprezentuję jak
Jungowska koncepcja nieświadomości indywidualnej, z jej  kompleksami,
oraz nieświadomości zbiorowej, z jej archetypami, pozwala ująć i
zrozumieć ów wpływ.

DATA:
22.01.2019r. godz. 18.00

WSTĘP: 20zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy- zapisy na listę rezerwową https://goo.gl/forms/EVwKJOFkgFRQXQF63

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!