PROWADZĄCY WYKŁAD:
dr hab. Mirosław Piróg

TEMATYKA WYKŁADU:
Tytuł wykładu to nie tylko piękna metafora. Carl Gustav Jung przez
całą drugą połowę swego życia zajmował się symboliką alchemiczną.
Alchemię pojmował jako wiedzę dotyczącą dzielenia się i łączenia
przeciwieństw psychicznych. Łączenie się przeciwieństw psychicznych
prowadzi do transformacji osobowości. W alchemii relację pomiędzy
przeciwieństwami przestawiano jako związek kobiety i mężczyzny.
Stanowią oni podstawową reprezentację przeciwieństw psychicznych.  W
czasie wykładu opowiem o Jungowskim podejściu do odwiecznego problemu
płci, o archetypach animy i animusa, o przeniesieniu i o integracji
przeciwieństw. Wszyscy jesteśmy bowiem swego rodzaju bezwiednymi
alchemikami, dążąc do zjednoczenia z płcią przeciwną. O prawdziwym
celu owego dążenia i jego owocach będzie właśnie traktował mój wykład.

DATA:
12.02.2019r. godz. 18.00

WSTĘP: 20zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy-  https://goo.gl/forms/MW0phpGxFRguF4Jf2

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!