Hipnoza terapeutyczna. Całościowe szkolenie. 
 Prowadzący: Jan Dyba

 

 1. 26-27.10 2019 Struktura doświadczenia hipnotycznego i jego utylizacja w terapii
  W ramach niniejszego warsztatu uczestnicy dowiedzą się czym jest hipnoza i w jaki sposób wykorzystywać ją w procesie terapeutycznym. W trakcie zajęć  zostanie położony szczególny nacisk na planowanie sesji terapeutycznej  oraz strukturyzowanie doświadczenia transowego. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. Teoria Neodysocjacyjna a właściwości uwagi w hipnozie
  2. Teorie stanu i teorie społeczne
  3. Model Ericksona i Rossiego
  4. 4-Stopniowy proces twórczy Rossiego
  5. Dwuczynnikowy model doświadczenia transowego
  6. Ogólne założenia strategiczne i orientacja na cel
  7. Modele postericksonowskie

 2. 16-17.11.2019 Struktura sugestii hipnotycznej
  W tej części programu główny nacisk zostanie położony na wypracowanie umiejętności posługiwania się sugestią hipnotyczną. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak budować skuteczne, dyrektywne i niedyrektywne sugestie hipnotyczne oraz w jaki sposób strukturyzować sugestie z uwzględnieniem celu interwencji terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  1. Model Ericksona i Rossiego – podejście niedyrektywne, naturalistyczne
  2. Model Miltona
  3. Sugestie zorientowane na treść i strukturę

 3. 14-15.12.2019 Podejście Utylizacyjne
  W tej części programu zostanie drobiazgowo omówiona i przedstawiona na przykładach idea utylizacji opracowana przez Miltona H. Ericksona. Uczestnicy dowiedzą się jak utylizować w procesie terapeutycznym elementy struktury problemu pacjenta, jego objawy,  cechy osobowości oraz wewnętrzny świat w celu wspierania, wzmacniania i wywoływania zmiany terapeutycznej. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Podstawowy model Ericksona
  2. Poszerzony model postericksonowski
  3. Praca z oporem

 4. 18-19.01.2020 Utylizacja zjawisk transowych w pracy terapeutycznej i klinicznej
  W ramach tego modułu zostanie omówiona praca ze zjawiskami transowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na utylizację regresji i progresji wieku, katalepsji, halucynacji pozytywnych i negatywnych, amnezji i hipermnezji, oraz zaburzeń percepcji czasu w procesie terapeutycznym. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Natura zjawisk transowych
  2. Indukcja hipnozy z uwzględnieniem pracy na zjawiskach transowych

 5. 15-16.02.2020 Ideodynamika
  W ramach tej części programu poruszone zostaną kwestie wykorzystania w hipnozie delikatnych i mimowolnych ruchów mięśni. Rozwinięta zostania idea pracy ze zjawiskiem katalepsji oraz wywołanych hipnotycznie ruchów ciała. W pracy z wykorzystaniem procesów ideodynamicznych zostanie przedstawiona zarówno koncepcja pracy z objawem jak również koncepcje pracy na poziomie głębokich struktur psychicznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Podstawowe założenia i utylizacja lewitacji dłoni w hipnozie
  2. Model utylizacji sygnałów ideodynamicznych Davida Cheeka i Rossiego
  3. Protokoły odzwierciedlania dłoni i Mind-Body Transformations Therapy (MBT-T) Ernesta L. Rossiego

 6. 07-08 03.2020 Praca z metaforą i anegdotą
  W ramach tego modułu zostaną przedstawione koncepcje pracy z metaforą i anegdotą w hipnozie. Rozwinięta zostanie koncepcja komunikacji i pracy niedyrektywnej z wykorzystaniem metafor, anegdot i symboli. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z metafor i anegdot w taki sposób, aby służyły one realizacji dokładnie wytyczonych celów terapeutycznych. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Ujęcie Ericksona
  2. Podejście postericksonowskie
  3. Nested Loops I modele wypracowane w ramach neurolingwistycznego programowania
  4. Metafory zamknięte I otwarte – specyfika stosowania

 7. 04-05.04.2020 Praca z objawem
  W ramach niniejszego modułu rozwinięte zostaną zagadnienia dotyczące strategicznej pracy z objawem w hipnozie. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać objaw w pracy z pacjentem oraz jak pracować bezpośrednio z objawem w trakcie hipnozy w celu wspierania procesu leczenia i psychoterapii. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Zastępowanie objawu
  2. Amelioracja objawu
  3. Przepisywanie objawu i interwencja paradoksalna
  4. Transformacja objawu
  5. Ordeal therapy – ciężkie próby w terapii

 8. 09-10.05.2020 Hipnoza jako metoda tworzenia doświadczenia psychologicznego i terapia doświadczeniowa
  W ramach tej części szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać stan transu w celu tworzenia znaczących emocjonalnie doświadczeń , mających na celu wspieranie procesu leczenia i psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób pracować z silnymi emocjami. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Terapia szokiem psychologicznym
  2. Praca z przeszłością w teraźniejszości
  3. Praca z silnymi emocjami oraz wydarzeniami wywołującymi silne emocje
  4. Transformacja emocji

 9. 06-07.06.2020 Doświadczenie hipnotyczne a praca kliniczna i psychoterapia
  W ramach tego modułu poruszone zostaną ogólnie najważniejsze aspekty pracy hipnotycznej w psychoterapii. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać hipnozę w pracy terapeutycznej z różnymi aspektami procesu zmiany zachodzącego w pacjencie. Między innymi zostaną poruszone następujące kwestie:

  1. Praca dopasowana do przypadku
  2. Praca ze zjawiskami bólowymi
  3. Praca skierowana na zmianę struktur osobowości
  4. Praca z emocjami i nastrojem
  5. Praca skierowana na zmianę sposobu myślenia w hipnozie

O prowadzącym:

Jan Dyba – psycholog, socjolog i psychoterapeuta. Ukończył całościowe szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej i terapii krótkoterminowej w Fundacji Miltona H. Ericksona w Phoenix (AZ) prowadzone przez Jeffreya K. Zeiga, Brenta B. Geary’ego i Lilian Borges-Zeig oraz całościowe szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Becka w Philadelphii (PA) prowadzone przez Judith Beck i Aarona Becka oraz nauczycieli instytutu. Jest redaktorem korespondencyjnym The International Journal of Psychosocial Genomics, Consciousness and Health Research, oraz studentem i współpracownikiem Dr Ernesta Rossiego i Dr Kathryn Rossi pod których merytorycznym nadzorem założył Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością zajmujący się propagowaniem nowego naurobiologicznego podejścia do hipnozy klinicznej oraz psychoterapii. Jest autorem książki „Changing Patterns of Human Behavior: An Introduction to The Structural Pattern Reframing” oraz tłumaczem prac doktora Rossiego w tym, „Nowa neuronauka psychoterapii, hipnozy terapeutycznej i rehabilitacji – twórczy dialog z naszymi genami” oraz „Kreowanie nowej świadomości -psychospołeczna genomika samostwarzania”.

Terminy:

sobota: 10.00-19.00
niedziela: 10.00-15.00

26-27.10 2019
16-17.11.2019
14-15.12.2019
18-19.01.2020
15-16.02.2020
07-08 03.2020
04-05.04.2020
09-10.05.2020
06-07.06.2020

Koszt i warunki uczestnictwa:
Całkowity koszt udziału w szkoleniu wynosi 4410 zł. Obowiązuje zaliczka w wysokości 900zł. Pozostała kwota  płatna cyklicznie- 390zł  każdorazowo w pierwszym dniu danego modułu. Szkolenie stanowi formę całościową
(nie ma możliwości udziału w wybranych modułach).

Śląskie Centrum Psychosomatyki
Katowice, ul. Mariacka 18A
PKO BP 1 O/ Katowice
48 1020 2313 0000 3902 0084 0546

Zapisy:
512 129 022, sekretariat@centrum-psychosomatyki.pl