Prowadzi:
dr hab. Mirosław Piróg
adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego

W psychologii analitycznej C.G. Junga symbol to jedno z najważniejszych pojęć. Dzięki symbolowi zachodzą wszelkie zmiany w naszym życiu psychicznym, jest on niejako substancją, z której jesteśmy zbudowani. Symbole są wyrazem treści nieświadomych, wprowadzają je do świadomości i dzięki temu stanowią transformatory przemian psychicznych. Symbol jest wytworem alchemicznego coniunctio – jest połączeniem świadomej postawy oraz treści i energii pochodzącej z nieświadomości. W czasie wykładu zostanie omówiony ów dynamiczny aspekt koncepcji Junga, która zawsze skupiała się na relacjach między świadomością i nieświadomością, opisując procesy dochodzenia naszej psychiki do pełni, zwanej jaźnią.

Wstęp: 10zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy- https://goo.gl/forms/AlhJvnjf3wVixtzf2