PROWADZĄCY WYKŁAD:
dr hab. Mirosław Piróg

TEMATYKA WYKŁADU:

Pod koniec marca otrzymaliśmy polskie wydanie książki „Człowiek i jego symbole”, napisaną przez Carla Gustava Junga i grupę jego uczennic oraz uczniów. Głównym przesłaniem tej książki jest zwrócenie uwagi współczesnego człowieka na wagę i znaczenie symboli w naszym życiu psychicznym. Temu będzie poświęcony mój wykład – jak dzięki doświadczaniu symboli możemy  nadać życiu sens, odkrywając nasze uczestnictwo w rzeczywistości o wiele bogatszej niż ta, którą przedstawiają nam zmysły, w rzeczywistości symbolicznej. Symbole są transformatorami energii psychicznej, która dzięki nim płynie do świadomości, wzbogacając ją i tworząc żywotną więź z nieświadomością. Doświadczając symboli włączamy się w naturalny proces życia, jak pisze Jung: „Podobnie jak roślina wytwarza kwiat, tak psyche kreuje symbole. Każdy sen jest dowodem tego procesu”.

DATA:
8.05.2018r. godz. 18.00

WSTĘP: 10zł
Obowiązują wcześniejsze zapisy: https://goo.gl/forms/Fzm0scJVALrjyyXv1

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!